Wielka Rafa Koralowa

Czy gigantyczne, podwodne śmietnisko?

Wolisz rafę tętniącą życiem czy martwą, przekształconą
w gigantyczne, podwodne śmietnisko?

Daj szansę Wielkiej Rafie Koralowej
i jej mieszkańcom!

PODPISZ międzynarodową PETYCJĘ WWF

Podpisuję

Rafa koralowa

Wielka Rafa Koralowa jest jednym z największych cudów natury na świecie, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest naprawdę wielka, widać ją nawet z kosmosu. Rafę zamieszkuje ponad 1500 gatunków ryb, 400 gatunków koralowców, 6 z 7 żyjących na świecie gatunków żółwi morskich, delfiny i zagrożone wyginięciem diugonie, spokrewnione z wymarłymi już krowami morskimi. Ten wyjątkowo zróżnicowany i złożony podwodny świat znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Czy wyjdzie z niego cało?

Wielkiej Rafie Koralowej zagrażają między innymi plany związane z pogłębianiem
dna morskiego na szlakach żeglugowych i składowania
niepotrzebnego urobku w jej
bezpośrednim sąsiedztwie.

Osady składowane na dnie morskim mogą przenosić się wraz z prądem na odległość nawet 80 kilometrów, mącąc krystalicznie czystą wodę i opadając na koralowce i łąki trawy morskiej, odcinając im dostęp do słońca. A bez słońca nie ma dla nich ratunku.

Rząd Australii planuje rozbudowywać i rozwijać sieć portów przemysłowych w pobliżu Wielkiej Rafy Koralowej. Szacuje się, że do 2020 roku liczba dużych statków w rejonie rafy wzrośnie do ponad 7500 jednostek rocznie. Tak ogromne natężenie ruchu zwiększa ryzyko kolizji i wypadków, w wyniku których do wody mogą przedostać się ropa naftowa i szkodliwe chemikalia.

do 2020

roku liczba dużych statków w rejonie rafy wzrośnie do

ponad 7500

jednostek rocznie.

WWF w obronie rafy, jej mieszkańców i lokalnych społeczności

List otwarty – Wielka Rafa Koralowa

Do: Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Podczas 39. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w Bonn w czerwcu tego roku, Polska, jako członek Komitetu będzie współdecydować o losach jednego z najsłynniejszych obszarów światowego dziedzictwa UNESCO – Wielkiej Rafy Koralowej. Fundacja WWF Polska oraz niżej podpisani wzywają Ministerstwo Środowiska do wypracowania i przedstawienia podczas spotkania stanowiska Polski, które wezwie rząd Australii do podjęcia skutecznych i natychmiastowych działań na rzecz ochrony Wielkiej Rafy Koralowej.

Fundacja WWF Polska zwraca uwagę, że bez znaczących, nowych działań rządu Australii, status rafy jako Światowego Dziedzictwa jest poważnie zagrożony. Ostatnio opublikowany plan dla rafy do roku 2050 zawiera szereg właściwych inicjatyw, ale w celu zatrzymania degradacji rafy niezbędne są kolejne działania. Jeszcze przed posiedzeniem Komitetu, rząd Australii powinien zaangażować poważne środki finansowe, o wartości co najmniej 500 mln dolarów australijskich, w celu powstrzymania dopływu zanieczyszczeń rolniczych niszczących rafę, wprowadzenia zakazu wyrzucania do wód w granicach rafy przemysłowych ilości urobku bagrowanego oraz zwiększenia finansowania i wzmocnienia roli władz Parku Morskiego Wielkiej Rafy Koralowej.

Australijska Wielka Rafa Koralowa jest największym na świecie ekosystemem rafy i jednym z najsłynniejszych obszarów światowego dziedzictwa przyrody. Rafa ma ogromną wartość przyrodniczą i ekonomiczną: zamieszkuje ją wiele zagrożonych gatunków, a ponadto ma pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną w Australii, przynosząc corocznie temu krajowi 5,8 mld USD i dając zatrudnienie dla 70 tys. osób. Wielka Rafa Koralowa jest przyrodniczym skarbem na skalę światową, obecnie jest jednak poważnie zagrożona.

Od czasu wpisania rafy na Listę Światowego Dziedzictwa w 1981 roku, połowa pokrywy koralowej uległa zniszczeniu na skutek zanieczyszczenia wód, procesu industrializacji i tropikalnych cyklonów. Według oceny naukowców zawartej w raporcie na temat Wielkiej Rafy Koralowej opracowanym w 2014 roku, mimo podejmowanych działań, przyszłość rafy jest zagrożona na skutek potencjalnej dalszej jej degradacji.

Komitet Światowego Dziedzictwa odgrywa ogromną rolę w działaniach na rzecz ochrony obszarów o wyjątkowej uniwersalnej wartości. Kierowane do rządu Australii w ostatnich latach rekomendacje Komitetu miały ogromne znaczenie przy wyznaczaniu wysokich standardów ochrony rafy, w zapobieganiu wyrzucania milionów metrów sześciennych urobku bagrowanego w obszarach Światowego Dziedzictwa oraz w zachęcaniu do reform strukturalnych mających na celu zatrzymanie procesu degradacji Wielkiej Rafy Koralowej.

Liczymy, że Polska, jako członek Komitetu przyczyni się do opracowania Planu działań pozwalającego na skuteczną ochronę Wielkiej Rafy Koralowej. Państwa decyzja dotycząca tego wspólnego dobra ma ogromne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz dla wiarygodności wszystkich działań Komitetu i Konwencji.

 

Poparli nas:

Marcin Dorociński
Paulina Holtz
Olga Frycz
Mariusz Szczygieł

Prof. Krzysztof Skóra
Prof. Andrzej Elżanowski
Prof. Jan Hartman

Marcin Jamkowski - fotograf
Marcin Dobas - fotograf
Sławomir Paćko - podwodny fotograf i twórca filmów podwodnych, doświadczony nurek jaskiniowy
Darek Sepioło - podwodny fotograf i twórca filmów, m.in. "Magii Wielkiego Błękitu"
Rafał Makieła - światowej klasy fotograf, pracujący między innymi pod wodą

Sebastian Dobrowolski - vice prezes Stowarzyszenia CMAS POLSKA, instruktor CMAS M1
Błażej Pruski - instruktor M3 CMAS z wieloletnim doświadczeniem
Marcin Gala - nurek i grotołaz, członek Speleoklubu Warszawskiego i uczestnik wielu międzynarodowych ekspedycji
Katarzyna Turzańska - nurek i grotołaz, eksploratorka jaskiniowa i uczestniczka wielu ekspedycji